Rekonstrukce

 • Odstranění bezpečnostních rizik
 • Snížení počtu poruchových oprav a tím nákladů na servis
 • Úspora elektrické energie díky modernějším způsobům regulace pohonu (použití frekvenčního měniče)
 • Vyšší komfort jízdy
 • Zlepšení estetického vzhledu Vašeho výtahu

Příklad rekonstrukce výtahu

Naše společnost pro Vás připravila program na kompletní rekonstrukci Vašeho výtahu a odstraněním všech bezpečnostních rizik podle ČSN 27 4007. Z ekonomických důvodů je dobré celou modernizaci rozdělit do několika etap. Pro každý výtah vypracujeme plán na kompletní rekonstrukci a odstranění všech bezpečnostních rizik.

1. Etapa - Oprava Strojovny Výtahu

 • Výměna výtahového rozvaděče za mikroprocesorový s frekvenčním řízením, doplněný nouzovým zdrojem a sledem fází, (odstranění rizika 1.4.,1.16.,1.33.,1.34.,3.9.,3.10.).
 • Repase výtahového pohonu zaměřená na odstranění vůle v převodu, zamezení úniku oleje, opravu, výměnu ložisek, výměnu brzdy za dvojčinnou. (odstranění rizika 1.32.,2.4.)
 • Úprava el. instalace strojovny včetně magnetických snímačů v šachtě pro ovládání (odstranění rizika 1.33/1.34.)
 • Doplnění informace o poloze kabiny v úrovni stanice buď signálkou, fungující i při vypnutém hlavním vypínači výtahu, nebo barevnými značkami na nosných lanech.
 • Doplnění uzamykání na hlav. vypínač a zesílení osvětlení strojovny (odstranění rizika 1.35.)
 • Chybějící olemování otvorů nad šachtou. Pád předmětů ze strojovny na části výtahu, které jsou v šachtě s následným zraněním osob nebo poškození částí výtahu. (odstranění rizika 3.3.
 • Cena za demontáž stávajících částí, montáž, dopravu, ekologickou likvidaci odpadu, zkouška po opravě

2. Etapa - Oprava kabiny a protiváhy

 • Kompletní výměna kabin výtahu (odstranění rizika 2.21.), je třeba vybavit samočinnými kabinovými dveřmi (odstranění rizika 1.1.), dorozumívacím zařízením pro spojení se stálou vyprošťovací službou (odstranění rizika 1.3.), ovládačovou kombinací odolnější proti vandalským zásahům s nouzovým osvětlením (odstranění rizika 2.10.), ochrannou prahovou deskou (odstranění rizika 1.5. / 1.28.), a ovladači pro revizní jízdu, tlačítka „ STOP“ na střeše kabiny a (odstranění rizika 1.36.), zachycovači působícími i pro směr vzhůru (odstranění rizika 1.26.), doplnění zásuvky 220 V. na kleci výtahu (odstranění rizika 1.16.), doplnění zábradlí a okopové lišty na stropu kabiny (odstranění rizika 1.37), doplnění vážení na kleci výtahu (odstranění rizika 3.5.).
 • Dle užitné plochy klece 0,81 m2, je předepsaná nosnost 300 kg, výměna trakčního kola u stroje za tří lanový včetně nosných lan, 3 x 10 mm ( odstranění rizika 1.32./1.4. / 2.4.).
 • Výměna omezovače rychlosti za obousměrný v souvislosti s vybavením kabiny zachycovači, působícími i pro směr vzhůru (viz 3.1.– odstranění rizika 1.26./ 1.28.).
 • Doplnění opásání protiváhy trvalým způsobem (odstranění rizika 1.7. ). dovážení na předepsanou nosnost klece.

3. Etapa - Oprava výtahové šachty

 • Vybavení vstupu do prohlubně ovladačem STOP (odstranění rizika 1.6. / 1.14. / 2.2.).
 • Výměna stávajících, prosklených šachetních dveří výtahu za nové včetně šachetních portálů s tzv. kontrolní uzávěrkou (odstranění rizika 1.2. / 1.18. / 2.6.).
 • Výměna tlačítkových ovladačů ve stanicích za provedení odolnější proti vandalským zásahům.
 • Vyrovnání vodítek kabiny, výměna drátových vodítek za T50/50/9 včetně upevnění v ohrazení šachty (konzol).
 • Vybavení prohlubně novými poliuretanovými nárazníky a úprava přejezdů krajních poloh kabiny v souvislosti se zajištěním bezpečnostních prostorů pro servisní pracovníky, (viz 3.1. / 1.29. ).
 • Dodání nové dokumentace výtahu, provedení odborné zkoušky a ověření Inspekčním orgánem dle ČSN 27 4007.
 • Cena za demontáž stávajících částí, montáž, dopravu, ekologickou likvidaci odpadu, doplnění nové dokumentace a předepsané zkoušky Inspekčním orgánem:

U všech třech variant rekonstrukce výtahu budou všechny nově instalované díly vyhovovat ČSN EN 81-1, platné pro výtahy, uváděné do provozu v současné době.