Servis

SERVIS VÝTAHŮ VŠECH TYPŮ

Naše společnost zajišťuje komplexní servis na všech druzích výtahů. Zkušení servisní technici pro Vás 24 hodin denně zajišťují tyto služby:

 • Odborné zkoušky
 • Odborné prohlídky – interval mezi odbornými prohlídkami předepisuje ČSN 27 4002
 • Provozní prohlídky – interval mezi provozními prohlídkami předepisuje ČSN 27 4002
 • Mazání a seřízení výtahů – provádí se současně s odbornou prohlídkou
 • Poruchové opravy – po nahlášení na servisní telefon odstraníme závadu na Vašem výtahu
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu – po nahlášení na servisní telefon vyprostíme uvízlé osoby do 1 hodiny

1. ZÁKLADNÍ SERVIS VÝTAHŮ

V ceně smlouvy pouze základní servis. Opravy, vyprošťování a Odborné zkoušky jsou fakturovány zvlášť - vhodné pro obytné domy.

V rámci smlouvy o základním servisu výtahů zajišťujeme:

 • Odborné prohlídky
 • Mazání a seřízení výtahu
 • Provozní prohlídky
 • Proškolení dozorce výtahu
 • Odstraňování poruchových oprav – fakturuje se zvlášť dle hodinových sazeb, které jsou součástí servisní smlouvy
 • Odborné zkoušky - fakturuje se zvlášť podle ceníku odborných zkoušek
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu - fakturuje se zvlášť podle ceníku, který od nás obdržíte při uzavření servisní smlouvy

2. ROZŠÍŘENÝ SERVIS

V ceně smlouvy základní servis rozšířený o opravy a vyprošťování v pracovní době (8-16 hod) a odborné zkoušky - vhodné pro obytné domy s větším nárokem na servis, veřejné budovy a hotely

V rámci smlouvy o rozšířeném servisu výtahů zajišťujeme:

 • Odborné prohlídky
 • Mazání a seřízení výtahu
 • Provozní prohlídky
 • Odborné zkoušky
 • Proškolení dozorce výtahu
 • Odstraňování poruchových oprav – mimo pracovní dobu se fakturuje zvlášť dle hodinových sazeb, které jsou součástí servisní smlouvy
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu – mimo pracovní dobu se fakturuje zvlášť podle ceníku, který od nás obdržíte při uzavření servisní smlouvy

3. KOMPLEXNÍ SERVIS

V ceně smlouvy nonstop servis Vašeho výtahu - vhodné pro veřejné budovy s nonstop provozem a hotely

V rámci smlouvy o komplexním servisu výtahů zajišťujeme:

 • Odborné prohlídky
 • Mazání a seřízení výtahu
 • Provozní prohlídky
 • Odborné zkoušky
 • Proškolení dozorce výtahu
 • Odstraňování poruchových oprav nonstop
 • Vyprošťování osob uvízlých v kabině výtahu nonstop

ODBORNÉ ZKOUŠKY VÝTAHŮ

Na každém výtahu musí být prováděny Odborné zkoušky v lhůtách uvedených v tabulce a v rozsahu který udává ČSN 27 4007.

Od dubna 2001 je součástí každé Odborné zkoušky ještě Protokol o zjištěných bezpečnostních rizicích. Jde o odborné posouzení provozních rizik každého výtahu a slouží jako podklad pro modernizaci výtahu a následné odstranění rizik

Naše společnost provádí odborné zkoušky do 24 hodin po obdržení objednávky.

Máte li zájem o provedení Odborné zkoušky, revize výtahů nebo pouze o zaslání ceníku vyplňte prosím objednávkový formulář a my se Vám do 24 hodin zašleme platný ceník, ozveme se Vám a domluvíme podrobnosti o provedení Odborné zkoušky na Vašem výtahu.

INSPEKČNÍ PROHLÍDKY VÝTAHŮ

Na každém výtahu s dopravou osob v kabině se musí podle ČSN 27 4007 provádět inspekční prohlídky. Inspekční prohlídky může provádět pouze Inspekční orgán typu A v intervalu 6 let.

Rádi Vám provedení inspekční prohlídky u naší partnerské organizace zajistíme.